Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay Thiết bị ghi âm, đồng hồ thời gian chuẩn GPS, Máy thu kiểm tra thiết bị NDB, Biển báo, Đèn chớp lắp nổi, Đèn cao không công nghệ LED, Hệ thống chuyển tiếp điện văn tự động AMSSAMSS, Bàn console Recorder, GPS Master Clock, Non-Directional Beacon Receiver Signs, LED Light, The system automatically forwarded office AMSS,Shelter, Console

CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN

Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (sau đây gọi là “ATTECH”) xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng ghé thăm trang thông tin điện tử (website) của ATTECH tại địa chỉ https://attech.com.vn. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bạn đến sản phẩm/ dịch vụ và tìm hiểu về trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và ATTECH như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều chỉnh của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với ATTECH, vì vậy việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc.Trong một số phần trên trang thông tin điện tử, ATTECH có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để lắng nghe, phản hồi và giải đáp yêu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà ATTECH cung cấp cho bạn. Bạn có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin bạn chia sẻ đều được ATTECH giữ gìn và cố gắng bảo mật, đồng thời luôn áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ, ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của ATTECH chỉ được áp dụng tại https://attech.com.vn. Chính sách này không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại attech.com.vn. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

II. THÔNG TIN BẢN QUYỀN/ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tất cả các thông tin hiển thị trên trang thông tin điện tử này bao gồm, nhưng không giới hạn: tên các sản phẩm/ dịch vụ; khẩu hiệu "Sáng tạo &Thích nghi"; các logo, văn bản, tài liệu kỹ thuật, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối tượng của quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của ATTECH. Đồng thời, đối với tất cả các nội dung trong trang thông tin điện tử này, không được phép sao chép, tái tạo lại, phát hành lại, tải lên, đăng tải, truyền đi, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATTECH.

Trong một số trường hợp, ATTECH cho phép bạn một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị các trang thuộc trang thông tin điện tử này, chỉ riêng trên máy tính của bạn và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Sự cho phép này tồn tại với điều kiện:

Việc bạn không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo trên trang thông tin điện tử này sẽ dẫn đến việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của bạn, mà không cần phải báo trước và bạn phải ngay lập tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu đã được tải về mà bạn đang có hoặc đang kiểm soát. Ngoại trừ đối với những sự cho phép hạn chế đã đề cập đến ở đoạn trên, ATTECH không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác. 

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. Hình thức thanh toán

Theo quy định cụ thể trong báo giá/ hợp đồng ATTECH và Khách hàng.

2. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Theo quy định cụ thể trong báo giá/ hợp đồng giữa ATTECH và Khách hàng.

3. Chính sách bảo hành

Theo quy định cụ thể trong báo giá/ hợp đồng giữa ATTECH và Khách hàng.

4. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Theo quy định cụ thể trong báo giá/ hợp đồng giữa ATTECH và Khách hàng.

5. Thay đổi nội dung sản phẩm, dịch vụ

Tất cả những hình ảnh minh họa, thông tin, thông số kỹ thuật được đề cập trên trang thông tin điện tử này là chính xác vào thời điểm xây dựng trang thông tin điện tử . Tuy nhiên, ATTECH có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật và thiết kế của sản phẩm được đề cập trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.Vui lòng hãy liên hệ với ATTECH hoặc các chi nhánh, đại lý để có thông tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

MỘT SỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH

Trách nhiệm thông tin

Thông tin trên trang thông tin điện tử này do ATTECH cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. ATTECH luôn cố gắng cập nhật và cung cấp tới bạn các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, trang thông tin điện tử này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin trên trang thông tin điện tử này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.Trong mọi trường hợp, ATTECH không chịu trách nhiệm đối với bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt, mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoặc phát sinh từ trang thông tin điện tử này hoặc việc sử dụng trang thông tin điện tử này, hoặc của bất kỳ trang thông tin điện tử nào hoặc tài nguyên nào được liên kết với, được tham chiếu đến hoặc được truy cập thông qua trang thông tin điệntử này, hoặc đối với việc sử dụng hay tải xuống, hay truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào kể cả khi ATTECH khuyến nghị rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Các liên kết khác

Trang thông tin điện tử này có thể có những đường liên kết với các trang thông tin điện tử khác. ATTECH cung cấp những kết nối này nhằm thuận tiện hơn cho bạn và điều đó không có nghĩa là ATTECH chịu trách nhiệm cho các trang kết nối này hay trang thông tin điện tử nay dưới quyền kiểm soát của ATTECH. ATTECH không trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sáp nhập với những trang liên kết đó, trừ trường hợp điều này được nêu ra rõ ràng. Xin vui lòng biết rằng ATTECH không chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về quyền riêng tư hay nội dung hoặc các quy định về bảo mật đối với những trang thông tin điện tử đó. Quyền sử dụng của bạn đối với các liên kết và ứng dụng tùy thuộc vào chính sách riêng của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử đó. Do vậy, Chúng tôi khuyến khích người sử dụng tìm hiểu chính sách về quyền riêng tư, hướng dẫn bảo mật cũng như các nội dung của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử này trước khi sử dụng liên kết hoặc ứng dụng đó.

QUYỀN THAY ĐỔI

ATTECH giữ quyền thay đổi những Chính sách và Điều khoản sử dụng trên đây và bất kỳ thông tin nào trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào để phù hợp với tình hình thực tế pháp luật Việt Nam và nhu cầu của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước cho bạn. ATTECH cũng có thể đưa ra những cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó lên trang thông tin điện tử để người sử dụng luôn nhận thức những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó và những trường hợp mà chúng tôi chia sẻ thông tin. Bạn vui lòng đọc kỹ Quy định trước mỗi khi vào thăm trang thông tin điện tử này.